Over Bemiddeling de Kempen

logo groot

Mensen terug opnieuw verbinden

Bemiddeling de Kempen is opgericht in 2019 door Greet Borré en is ontstaan uit het besef dat bemiddeling voor velen nodig is. Het bekendmaken en toegankelijk maken van bemiddeling voor iedereen binnen of buiten de Kempen, dat is het doel van Bemiddeling De Kempen.

Onze specialisaties

Echtscheiding

Bij Bemiddeling De Kempen begeleidt een bemiddelaar het scheidingsproces.  Deze bemiddelaar is neutraal en onafhankelijk.
De bemiddelaar zet het vinden van goede oplossingen voor elke partij centraal, rekening houdend met zowel de juridische, financiële als emotionele aspecten.  Bij Bemiddeling De Kempen wordt de nadruk gelegd op communicatie, het herstellen van de communicatie.

Uit elkaar met kinderen

Uit elkaar gaan is steeds een ingrijpende gebeurtenis in uw leven.
De relatie als partners houdt op te bestaan, maar de relatie als gezamenlijke ouders gaat door.  Daarom wordt er bij Bemiddeling De Kempen extra belang gehecht aan goede communicatie tussen de ouders. We gaan op zoek naar goede oplossingen voor beide ouders en waarbij rekening gehouden worden met de wensen en belangen van de kinderen.

Bemiddeling na echtscheiding

Vaak is er na de scheiding veel nood aan bemiddeling of begeleiding.  Het leven is voortdurend in beweging. Het kan zijn dat uw financiële situatie veranderd is, dat u verhuist bent of andere werkuren hebt gekregen, afspraken worden niet nagekomen, de communicatie tussen de ex-partners verloopt stroef…Bemiddeling De Kempen helpt jullie graag deze zaken bespreekbaar te maken.

Burenruzies

Bemiddeling is ideaal om geschillen tussen buren te bespreken en samen op te lossen.  Zo vermijdt u een gerechtelijke procedure, die vaak duurder is en langer aansleept.  De erkend bemiddelaar wordt op de hoogte gebracht en nodigt beide partijen uit voor een eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek (intake) wordt de bemiddelingsprocedure duidelijk uitgelegd. Vaak is het al voldoende om met beide buren/partijen aan tafel te gaan zitten om uitkomsten te zien voor het geschil.  Mocht het niet lukken om samen een oplossing te vinden voor het geschil, dan kan u nog steeds naar de bevoegde rechtbank stappen.

Familieconflicten

“Ieder huisje heeft zijn kruisje”. Dit gezegde werd al in de 17e eeuw gebruikt.  Bemiddeling kan helpen om conflicten binnen een familie op te lossen en zo ook aandacht te geven om de relaties te herstellen. De partijen die een conflict hebben worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken.  Bemiddeling De Kempen houdt rekening met de wensen en gevoelens van alle partijen en geeft begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar creatieve oplossingen en het maken van afspraken. Het uitgangspunt is steeds een win-win situatie met oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Zakelijke conflicten

Bemiddeling de Kempen helpt u met het oplossen van zakelijke conflicten.
Steeds meer bedrijven, bestuurders en managers vinden hun weg naar bemiddeling voor hun zakelijke geschillen.  Bemiddeling in handelszaken is een goed alternatief voor procederen. Een gerechtelijke procedure kan tijdrovend en kostelijk zijn en brengt ook veel onzekerheden met zich mee. Als beide partijen bereid zijn om aan de bemiddelingstafel te gaan zitten, dan is bemiddeling de ideale uitweg om een duurzame oplossing te vinden voor uw zakelijk conflict.

Arbeidsconflicten

Waar mensen samen leven (werken), ontstaan er conflicten. Bemiddeling in sociale zaken ziet dit als constructief. Door de communicatie te herstellen worden er nieuwe paden bewandeld. Bemiddeling in arbeidsconflicten heeft tot doel de samenwerking tussen collega’s te herstellen, dit door samen met alle conflicterende partijen aan tafel te gaan zitten en te luisteren, elkaar te respecteren en te praten. Het gesprek wordt dan begeleid door een onafhankelijk erkend bemiddelaar. De bemiddelingsprocedure kan ook ingezet worden bij de re-integratie van de (zieke) werknemer of bij het beëindigen van de samenwerking.