Waarbij houdt u rekening met de keuze tussen een bemiddelaar of advocaat?

Bemiddelaar

Een bemiddelaar is onpartijdig en neutraal en gaat met alle partijen aan tafel zitten.
De bemiddelaar zorgt er voor dat er een dialoog wordt gestart tussen de betrokken personen zodat zij zelf actief meewerken en denken en als gevolg samen de oplossing bepalen. Doordat de oplossing zelf door de deelnemers wordt overeengekomen is deze vaak beter dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter.

Advocaat
Het belangrijkste verschil tussen een advocaat en een bemiddelaar is dat een advocaat partijdig is. Uw advocaat komt op voor uw belangen en zoekt het conflict vaak op door het schrijven van formele brieven. Deze belangen verschillen vaak van wat de andere partij wilt. Pas als het niet anders kan zal een advocaat op zoek gaan naar een compromis. Als u een advocaat kiest om een conflict op te lossen zal de tegenpartij dit normaal gezien ook doen. In de eerste fase zullen de advocaten trachten een regeling te onderhandelen. Lukt dit niet dan wordt de situatie voorgelegd aan de rechter.

Uw keuze: Advocaat of bemiddelaar ?
Een absolute basis vereiste van bemiddeling is dat deze vrijwillig is. Als beide partijen overeenkomen om samen trachten tot een oplossing te komen dan is bemiddeling vaak de meest aangewezen keuze. Indien de bemiddeling faalt kan er nog steeds gekozen worden voor de rechtbank. Een bemiddelaar zal partijen in een conflict bijstaan zodat ze efficiënt en gelijkwaardig met elkaar onderhandelen en op zoek gaan naar een aanvaardbare oplossing voor het conflict.

De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 50€/uur per persoon. Dit is merkelijk goedkoper dan een traject via een advocaat waar er een gemiddelde uurprijs van 150€/uur de norm is.

Een advocaat is persoonlijk en de kosten dienen volledig door uzelf gedragen te worden. Een conflict oplossen via een advocaat duurt gemiddeld een stuk langer en kost daarom ook een stuk meer.

De kosten van de bemiddelaar worden meestal door beide partijen voor de helft gedragen (bemiddeling in familiale en burgerlijke- & handelszaken) Bij bemiddeling zijn partijen zelf de baas over de kosten. Iedere partij kan op elk moment uit de bemiddelingsprocedure stappen. U wordt vooraf goed geïnformeerd over de kosten. Bemiddeling is doorgaans een stuk voordeliger dan een gerechtelijke procedure die maanden tot jaren kan aanslepen.