De kosten van bemiddeling bij Bemiddeling De Kempen bedragen 50€/uur per persoon. Dit is merkelijk goedkoper dan een traject via een advocaat waar er een gemiddelde uurprijs van 150€/uur de norm is.

Er is geen btw plicht bij familiale bemiddeling.

Familiale bemiddeling omvat scheiding, ouderschapsovereenkomst, erfeniskwesties en familieruzies.

Bij bemiddeling in sociale zaken en handelszaken wordt het uurloon berekend volgens de complexiteit van de zaak en het aantal betrokken partijen/personen.   Er wordt 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen (familiale bemiddeling) en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure.

Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er dikwijls administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Voor alle duidelijkheid wordt bij de start van de bemiddeling een schriftelijke overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst (=bemiddelingsprotocol) wordt duidelijk de kostprijs genoteerd zodat u vooraf weet wat de bemiddelaar u kost.

Een bemiddelaar heeft het statuut van zelfstandige en wordt niet door de overheid betaald. Gelieve hier rekening mee te houden om tijdig uw betaling uit te voeren.